Hvornår er dit indhold godt nok?

Hvor sker indhold egentlig henne? Og hvem bestemmer, hvornår det er godt nok? Har du styr på dine kvalitetskriterier for indhold, og hvem skal egentlig håndhæve dem?

Har du tænkt over det? Det er vel nærmest old normal, at vi alle er blevet vores egne små selvudgivere. Så indhold er der masser af og hele tiden mere af, også kendt som Content Shock.

Det er ikke altid lige nemt, at få styr på det indhold vi udkommer med. Og som vi vedligeholder under låget at sprængfyldte CMSer og mailservere. Én af grundene er måske, at vi som virksomheder og organisationer aldrig har tænkt os selv som publicister, og derfor heller ikke har indarbejdet de redaktionelle processer, der skal til at kvalitetssikre indholdet. Og som nummer to at de redaktionelle processer vi kender fra medierne, ikke altid hjælper os til at skabe reel forretning med vores indhold.

Såå, tænk lige over det.

Og overvej derefter, at give dig selv tid til:

  1. At definere dine kvalitetskriterier

  2. At afgøre hvem, der håndhæver kriterierne

  3. Bliv enig med dig selv om, hvordan du fremover vil tale om/ diskutere kvalitet

Er tiden der, så tjek evt også nedenstående til, hvordan du kan komme i gang med kvalitetsarbejdet:

Hvilke kvalitetskriterier?

Kvaliteten af dit indhold skal i sidste ende afgøres på, om det virker. Virker det i form af at dine kunder bruger det, og at det gør en forskel for din forretning. Ikke overraskende, I know. Men hvordan oversættes det til kvalitetskriterier, der kan håndhæves?

  • I den ene ende af skalaen kunne det være kvalitet som i færre fejl, f.eks.: Stavefejl, døde links, manglende oprydning i bouncemails mv.

  • Det kunne også være kvalitet i form af overblik, og bedre viden om indhold: Inventorys og audits af eksisterende indhold vil altid være den bedste basis for beslutninger om indhold.

  • Det kunne også være kvalitet i form af konsistens i f.eks.: Sprog, tone, ordvalg, templates, standarder for metadata, navngivning mv. Eller konsistens på tværs af organisationens kommunikation, så det ikke bare er de traditionelle kanaler, men også salgsmaterialer, kommunikation omkring ansættelser eller produktbeskrivelser der får en tur med tættekammen.

  • Eller dette kunne være kvalitet i forhold til optimering af indhold, SEOoptimering af tekster, mobiloptimering af indhold, eller bedre fokus på konvertering på web, nyhedsbrev eller sociale medier.

  • Og i den helt tunge ende kunne det være kvalitet i form af effekt. Start med dit 'killercontent', er det ikke på tide at få sat klare mål for effekt og endnu bedre konvertering af det indhold, der faktisk virker.

Hvem håndhæver?

Hvem er det egentlig i jeres organisationen der tager redaktionssekretærens hat på og siger: "den er i vinkel, der mangler lige at blive ryddet op i manchetten og vælg nu et andet billede, så er den klar til tryk (på knappen). "

Og hvem er det der siger, vi skal simpelthen have en historie ud om xxx. Det skal vi fordi xxx, og det, vi vil have ud af det, er xxx. Hvis den der bestemmer indholdet ikke kan udfylde alle tre gange xxx, så er de (undskyld mig) ikke egnede til at tage beslutninger om indhold. Eller for at sige det på en anden måde, så er organisationen måske ikke klar til at få reel værdi ud af indholdet.

Anbefalingen herfra lyder: Vær nysgerrig, afdæk først hvad volumen og de reelle flows for indhold er. Find ud af, hvorfor de mest insisterende interessenter er så insisterede, hvad er deres forretning, hvad har de egentlig brug for. Og begynd derfra at etablere en governance-struktur, der passer til jeres organisations behov og modenhed.

Hvad gider vi egentlig at diskutere?

Hvor ofte har du som kommunikationsansvarlig stået i en diskussion om, hvad I hver især kan lide / synes er god kommunikation? Hvis vi skal til at fokusere lidt mere på indholdets værdi, så skal vi have evne og mod til at lægge hensynet til hinandens meninger og præferencer til side. Rahel Bailie beskriver rollen for den indholdsansvarlige således:

“content strategists don't look at the UI and ask, Does it look cool? Instead, they ask, Does it fit the message our company is trying to send to the user? Is the user interface consistent with our brand for the product? Are the technical specs and the marketing material consistent in their messages? What is the whole user experience, in all of its dimensions, and does it fit our goal?”

- Rahel Bailie

Spørger du mig, så er det vejen til mere kvalitet i indhold, i arbejdet med indhold og i de diskussioner vi tager om indholdets kvalitet.

Hvad siger du? Hvor langt er I med at styrke kvaliteten af indholdet hos jer. Hvor begynder I og hvad er vigtigst? Jeg samler på gode historier og organisatoriske frustrationer, så skriv endelig, hvis du har noget at dele i tråden nedenfor.